Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczyć ślad węglowy – metody i znaczenie obliczeń

Dodane: 25-05-2024 17:28

Metody obliczania śladu węglowego Obliczanie śladu węglowego jest procesem, w którym mierzymy ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w wyniku naszej działalności. Istnieje kilka metod obliczania śladu węglowego, w tym

Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczyć ślad węglowy – metody i znaczenie obliczeń Obliczanie śladu węglowego

Metody obliczania śladu węglowego


Obliczanie śladu węglowego jest procesem, w którym mierzymy ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w wyniku naszej działalności. Istnieje kilka metod obliczania śladu węglowego, w tym analiza cyklu życia, bilansowanie emisji oraz badania nad wpływem ludzkiej działalności na zmiany klimatyczne.


Analiza cyklu życia polega na ocenie całkowitego wpływu produktu lub usługi na środowisko, w tym emisję gazów cieplarnianych. Bilansowanie emisji to proces określania całkowitej ilości gazów cieplarnianych emitowa